Zie Nieuwsberichten

Nieuwe projectruimtes beschikbaar

Nieuwe projectruimtes beschikbaar


Met de start van het nieuwe collegejaar zijn er, verspreid over de campus, een flink aantal projectruimten beschikbaar gekomen voor studenten. De ruimtes in de Spiegel, Ravelijn en Horst zijn per 1 september in gebruik genomen en vanaf 7 september volgen de ruimtes in de Bastille. Enkele weken later komt er ook een flink aantal projectruimtes in de Vrijhof (Bibliotheek) beschikbaar.


Zelf ruimtes reserveren via Web Room Booking
De projectruimtes zijn te reserveren via de website Web Room Booking. Alle studenten met een s-nummer kunnen hier gebruik van maken. Je kunt een ruimte tot twee weken vooruit reserveren. In Web Room Booking zie je o.a. over welke faciliteiten de ruimtes beschikken. Gereserveerde ruimtes zijn ook zichtbaar in het roostersysteem MyTimetable.


Gebruik van ruimtes

Voor het gebruik van de projectruimtes geldt dat deze moeten worden achtergelaten zoals ze ook zijn aangetroffen. De projectruimtes worden dagelijks gecontroleerd. Bij vernielingen of klachten zal er onderzoek worden gedaan naar de veroorzakers. Deze zullen aansprakelijk worden gesteld. Ook de desbetreffende faculteit zal worden ingelicht. Maar uiteraard gaan we er van uit dat iedereen netjes met de ruimtes omgaat die de UT ter beschikking stelt.