Zie Nieuwsberichten

Storing koppeling tussen tentamenrooster en OSIRIS

Afgelopen week is er een probleem geconstateerd in de koppeling tussen het tentamenrooster (ZBS) en OSIRIS. Hierdoor is er momenteel geen compleet overzicht beschikbaar van de data, tijden en locaties van de geplande tentamens. Dit levert problemen op voor zowel studenten als ook docenten. Studenten kunnen zich overigens wel intekenen voor tentamens, maar zullen dan geen datum, tijdstip of locatie zien.


Aan dit probleem wordt op dit moment de hoogste prioriteit gegeven. ICTS- en S&O-medewerkers werken hard aan een oplossing.


Dit probleem is hoogstwaarschijnlijk voor vrijdag 1 oktober 2010 opgelost.