Zie Nieuwsberichten

Studielink niet beschikbaar van 6-10 t/m 9-10

Vanwege de installatie van een nieuwe Studielink versie (Studielink SL4.0) zal Studielink op donderdag 6 oktober vanaf 17.30 uur tot zondag 9 oktober 17.00 uur niet beschikbaar zijn. Studielink zal tijdens de installatie het berichtenverkeer met de instellingen stil leggen en weer opstarten zodra SL4.0 beschikbaar is.


Aanvullende(technische) informatie tav de nieuwe versie:

Op 7 oktober 2011 zal Studielink versie SL4.0 in productie genomen worden. In Studielink versie SL4.0 is geen nieuwe functionaliteit opgenomen. SL4.0 betreft een versie van Studielink waarbij alleen een nieuwe broker geïnstalleerd zal worden. De installatie van de nieuwe broker komt voort uit de afspraken omtrent de aanbesteding van 2009. Het in gebruik nemen van een nieuwe broker is een van de maatregelen die genomen wordt om de beheerkosten van Studielink te verlagen.


Met de ingebruikname van de nieuwe broker zal er ook een wijziging plaatsvinden in de wijze van berichtenverzending aan de instellingen. In de nieuwe situatie heeft iedere onderwijsinstelling zijn eigen queue. Gevolg hiervan is dat een eventuele vertraging in de berichtenverwerking van een instelling geen gevolgen heeft voor de verwerking van berichten bij andere instellingen.