Zie Nieuwsberichten

Herinschrijving via Studielink traag

Donderdagmiddag 9 juni hebben alle huidige studenten een mail ontvangen van de Centrale Studentenadministratie dat ze zich voor het nieuwe collegejaar (2011) kunnen herinschrijven.

De student dient een verzoek tot herinschrijving en betaling te doen via Studielink (www.utwente.studielink.nl).


Echter op dit moment is het berichtenverkeer met Studielink dusdanig traag dat het afhandelen van de (her-)inschrijving langer duurt dan wenselijk. De UT heeft Studielink hierover geinformeerd en houdt vinger aan de pols.