Zie Nieuwsberichten

OSIRIS Release 5.11.2

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functionaliteiten?

IO

Een aantal wensen zijn gerealiseerd zoals

oDuidelijker zichtbaarheid terugmelding bij verandering van de status van een processtap

oBevestiging na CREATE ACCOUNT en SUBMIT: een nieuw venster met de melding: ‘Your account has been successfully created. Your user name and password will be sent in an e-mail’

oDe mogelijkheid om vanuit de backoffice ingezonden documenten te uploaden

oIn scherm 410 zal het persoonlijk e-mail adres van de aanmelder getoond worden

oEen msg 34 versturen bij eenjarige masters als ‘melden aan SL’ op “Ja” gezet wordt, omdat veel van hen binnenkomen via de IO-module

oHet wordt mogelijk om een aanmelding te doen voor een opleiding met examentype ‘-‘

oStatusdatum wordt als filter opgenomen in het tabblad IO-dossier

oIO-procesgroepen: mogelijkheid om studenten niet alle beschikbare IO-processen te tonen, maar een selectie hieruit.

Uitfaseren oude OSIRIS Aanmelding

SL

Er is een aanpassing gedaan zodat het probleem met het versturen van msg20 naar SL als er nog geen geverifieerd adres is, is opgelost

Betaalvorm en voorkeursbetaalwijze betalen zijn aangepast

Om afkeuring te voorkomen als de geboortedatum onbekend is, zal OSIRIS de geboortedatum anders afhandelen als het veld ‘onbekende geboortedatum’ op ‘Ja’ staat

Inschrijving

Collegegeld langstudeerders (nieuwe wet) is geregeld. Een deel is al in een patch opgeleverd. Per maand wordt voortaan door OSIRIS vastgelegd: het soort collegegeld, het collegegeldtype en een kleuraanduiding in Details financiële regel. Er is een verschillenrapportage mogelijk. De overgangsregelingen zijn ook geïmplementeerd.

Als een student in SL een verzoek doet tot uitschrijven, wordt hij/zij automatisch in ORISIS uitgeschreven.

Er zijn een aantal CAO-wensen gerealiseerd:

oLager collegegeld op basis van Verblijfsdocument

oAutomatisch inschrijven: alleen Controleren of ook Inschrijven?

oGroepsgewijs vastleggen toelatingsbeschikkingen

oGroepsgewijs intrekken verzoek tot inschrijving

oWaarschuwing bij verwijderen inschrijfrecord als resultaten zijn vastgelegd

De bekostigingsmodule is aangepast

Studievolg

In de onderwijscatalogus wordt het veld ‘Doel en Inhoud’ voor Engelstalige cursussen gesplitst in een veld ‘Doel’ en een veld ‘Inhoud’, net als bij Nederlandstalige cursussen en de velden worden groter en makkelijker te bewerken.

Er kan worden ingesteld tot welke maand default het huidige collegejaar wordt ingevuld bij het aanmaken van nieuwe cursussen.

In een examenprogramma kan bij een onderdeel van het type Keuze worden aangegeven welke cursussen hier niet gekozen kunnen worden .

Bij Specialisaties is een omschrijvingenveld toegevoegd. Deze omschrijving kan eventueel ook op het diplomasupplement worden afgedrukt.

In het selectieformulier voor studenten kan op een combinatie van meerdere studentgroepen tegelijk gezocht worden.

In het scherm voor het registreren van vrije velden bij studenten kan nu ook een bestand met vrije velden worden ingelezen.

Het veld ‘Actief binnen opleiding’ is niet langer wijzigbaar. De waarde van het veld wordt nu afgeleid op basis van de inschrijfhistorie van de student. Er is een nieuw selectiefilter ‘Student actief?’ toegevoegd.

Het is nu mogelijk om groepsgewijs bij studenten de begeleider te verwijderen.

Bij resultaatschalen bestaat de mogelijkheid om op te geven welke waarden zijn toegestaan.

Voor bijvakken elders bestaat de mogelijkheid het oorspronkelijk aantal EC vast te leggen. Het veld ‘Instelling’ is een verplicht veld geworden. De behaalde punten in het buitenland kunnen op het overzicht ‘Vergaderlijst examencommissie’ worden afgedrukt. Er is ook een nieuw overzicht ‘bijvak elders’.

Er kan per examentype worden vastgelegd of het BSA daarop van toepassing is.

De weergave van examenonderdelen op de 1e pagina van het SVO is verbeterd.

De behaalde punten van deelresultaten kunnen op het SVO worden afgedrukt, mits nog geen geldend resultaat ; per examenprogramma instelbaar; facultaire instelling; worden ook op de groslijst getoond.

Favorieten kunnen als pop-up worden geopend, waardoor je na sluiten weer terug kunt keren in het vorige scherm.

Er is nu ook een goedkeuringsprocedure beschikbaar voor vrijstellingen.

Er kan bij het goed- of afkeuren van een cursus een reden worden opgegeven. Geldt voor de profileringsruimte, cursussen behaald voor aanvang van de opleiding en vrijstellingen.

OSIRIS-Student

Student kan na het afkeuren van een cursus of minor een verzoekschrift indienen.

Het is mogelijk om dubbele toetsinschrijving via OSIRIS-Student te blokkeren.

Voor de inschrijving voor een cursus of toets kan een maximum worden vastgelegd, zodat de student zich een beperkt aantal malen voor dezelfde cursus of toets kan inschrijven. Voor de UT is deze functionaliteit al in een patch aangeleverd en eind november in gebruik genomen.

De student kan een behaald resultaat delen met zijn vrienden via Twitter, Hyves en email.

OSIRIS-Begeleider

Deel 2 van E-coach is opgeleverd met daarin

o2-weg communicatie

oEen notitie voor een groep studenten maken

oExtra kengetallen (slaagpercentage toetsen voor de afgelopen 6 maanden bv.)

De groslijst nu ook beschikbaar in OSIRIS-Docent/Begeleider. Deze kan voor een groep studenten worden aangevraagd.

Competenties (nog niet in gebruik op de UT)

Het wordt mogelijk om competenties te definiëren met verschillende niveaus.

Registratie bij een cursus (per collegejaar), zichtbaar in OSIRIS-Student .

Nieuw overzicht competenties per student

Competenties worden weergegeven op het IDS

Voorzieningen

Mogelijkheid om voorzieningen vast te leggen bij studenten met een beperking.

Die voorzieningen kun je zelf vastleggen in een referentietabel.

Met diverse keuzemogelijkheden (default of alleen bij expliciete keuze, geldigheidsduur, etc.)

In OSIRIS-Docent voorzieningen bij eigen studenten te raadplegen en te wijzigen.

Standaard toegekende voorzieningen worden meegenomen bij inschrijving op cursus en/of toets.