Zie Nieuwsberichten

Onderhoud OSIRIS


Op maandag 20 augustus van 08.00 uur tot ongeveer 12.30 uur zal het Student Informatie Systeem OSIRIS niet volledig beschikbaar zijn vanwege onderhoudswerkzaamheden.


Er kunnen gedurende dit onderhoud geen overzichten worden opgevraagd in OSIRIS Student, Docent en in de Backoffice. En ook de koppeling met Studielink zal gedurende dit onderhoud niet beschikbaar zijn, waardoor mutaties in Studielink pas later die dag weer worden doorgegeven aan en beschikbaar zijn in OSIRIS.


Toelichting onderhoud

Dit onderhoud is bedoeld om OSIRIS wat stabieler te maken. Sinds een aantal maanden heeft OSIRIS last van kleine storingen, waardoor het met enige regelmaat niet beschikbaar is voor de eindgebruikers. De storingen duren over het algemeen niet lang maar zijn wel hinderlijk.


Uit analyse is gebleken dat de OSIRIS storingen voor een groot gedeelte te wijten zijn aan de (reeds bekende) problemen met de storage omgeving van de UT. Deze problemen werken door naar OSIRIS waardoor de applicatie af en toe niet beschikbaar is.


Dit onderhoud is erop gericht om OSIRIS minder afhankelijk te maken van de storage omgeving, zodat het systeem een betere beschikbaarheid krijgt. ICTS werkt daarnaast nog steeds hard aan het verbeteren van de stabiliteit van de storage omgeving maar verwacht dat deze problemen pas begin 2013 structureel zijn opgelost.


Wij betreuren de overlast maar verwachten dat met dit onderhoud de beschikbaarheid van OSIRIS verbeterd wordt.


Vriendelijke groeten,

S&O en ICTS