Zie Nieuwsberichten

Osiris niet beschikbaar op maandagmorgen 22 november tot 11.00 uur

Op maandagochtend 22 november zal OSIRIS tot ongeveer 11:00 uur niet beschikbaar zijn, in verband met een upgrade voor Studielink.

Excuses voor het ongemak.


Nadere toelichting over deze update:

Er vind een upgrade plaats naar Studielink 3.0. De frontoffice applicatie voor Studielink is in februari 2010 hiervoor al gemigreerd. De student zal geen verschil merken.

Deze upgrade is ten behoeve van de backoffice applicatie voor de instelling, welke een koppeling heeft met Osiris. Hierdoor is het in de toekomst mogelijk om oa een nieuwe betaalvorm in gebruik te nemen, te weten digitale machtiging. Daarnaast vindt er een betere en scherpe controle plaats op de berichtenuitwisseling tussen Osiris en Studielink.

Vanwege de koppeling van Studielink met Osiris zal voor deze actie Osiris uit de lucht gaan.