Zie Nieuwsberichten

OSIRIS Release 5.12.1

Implementatie op UT: 6 juni 2012

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functionaliteiten?

Inschrijving

Examenuitslag registreren zonder SM14 naar DUO

Maximaal eenmaal graad behalen per CROHO?

Ook debiteurenstamgegevens van vooraanmelders naar financieel systeem

Er is een nieuwe parameter Examentype_fase toegevoegd, waardoor GRAAD_BEHAALD correct kan worden bepaald.

Het is mogelijk om afzonderlijk collegegeldtype voor premasters te definiëren, zodat ze geen Instellingscollegegeld betalen.

In de referentietabel Croho kan een hercodering worden vastgelegd, zodat de student wordt gezien als een herinschrijver i.p.v. een vooraanmelder.


IO

Dubbele vragen met uploaden

Mededelingen per IO-proces met kopieerfunctie


SL

Studielink 4 wordt in gebruik genomen. Dit betekent een groot aantal veranderingen, waaronder:

Verbetering betaalproces

oOSIRIS stuurt altijd bericht Te betalen collegegeld

oStudent kan voorkeursbetaalwijze nog wijzigen

oDigitale machtiging na 30 september niet meer automatisch verwerken

oCollegegeld in Mededelingen

Automatisch verwerken Niet-herinschrijving: automatische uitschrijving per einde lopende collegejaar

Mededeling vergroot van 1.000 naar 2.000 karakters

Vragen/Antwoorden ook bij Betaalwijze en Wijzigen inschrijving (SL4.3)

Velden vervallen (Geboorteland ouders en Partnergegevens)

Aanpassingen vanwege BRON-HO

oBurgerservicenummer en Onderwijsnummer

oNieuw adrestype ‘WO’(Woon-adres/Living-adres)

oGeldigheidsduur Verblijfstatus

oMutatie Vooropleiding door

oIngelogd met DigiD

OSIRIS en BRON-HO

Planning DUO: instellingen stappen over van CRI op BRON-HO in de periode van mei t/m november 2013

Release 5.12.1

oondersteunt CRI èn BRON-HO

oal veel aanpassingen in backoffice vanwege BON-HO

oberichtenverkeer komt in juli 2012 als patch

Nieuwe wet- en regelgeving als patches op 5.12.1?

Wetsvoorstel ‘Studeren is investeren’

oEerder Bachelor- of Mastergraad behaald

oExtra uitloopjaar bij ziekte of functiebeperking

oNiet meetellen van inschrijfjaren bij ontwikkeling handicap/chronische ziekte

Vragen vanuit Tweede Kamer bij Langstudeerregeling

oIn- en uitschrijven in september: extra uitloopjaar

§Collegejaar 2012: extra uitloopjaar op verzoek toekennen

§Vanaf collegejaar 2013: automatisch toekennen

Studievolg

Cursusaanbod:

oHet veld ‘Aantekening intern’ vergroot van 120 naar 300 karakters (Cursus, Werkvorm, Toets, Blok)

oHet aandeel van de verzorgend onderdelen bij de cursus kan nu als factor opgegeven worden i.p.v. als percentage

oDefaultwaarde voor het aantal toetsgelegenheden is instelbaar

oWaarschuwing bij het vaststellen van een examenprogramma als er cursussen zijn opgenomen in het onderwijsprogramma of de vervangingsregelingen die nog in concept staan.

BaMa

oLengte veld ‘Ingangseisen’ vergroot van 500 naar onbeperkt aantal karakters.

Inschrijven

oOpvraagbaar via welke applicatie (Backoffice, Student) een student is ingeschreven voor een werkvorm of toets vanuit menu 211 en 213.

Resultaten

oMogelijkheid om bij vastleggen resultaten een 100-puntsschaal te gebruiken voor cijfers i.p.v. de 10-puntsschaal

oBij het groepsgewijs vastleggen van resultaten kan het onderwerp meegenomen worden naar alle studenten

oVoor het overzicht Nog te volgen onderwijs is de standaard restrictie dat alleen cursussen van de eigen faculteit getoond worden geschrapt

oVeel meldingen over SVO opgelost, bv.

§kleine layoutproblemen

§volgorde cursussen default op cursuscode i.p.v. achternaam

Examens

oNieuw criterium bij judiciumberekening: de maximaal toegestane inschrijfduur voor de CROHO-opleiding in maanden

Algemeen

oInstelbaar welke tekens gebruikt kunnen worden in de code bij een cursus, examenprogramma, specialisatie, minor, cursusgroep, studentgroep.

oVoor het beheer van de defaultwaarden die voor de schermen in OSIRIS kunnen worden opgegeven is nu een apart scherm beschikbaar.

oToegevoegd: nieuwe default voor het aantal gelegenheden bij de toets in het scherm ‘Cursusaanbod’

oDe leesbaarheid van de groslijst is verbeterd door het toevoegen van lijnen

oDe berekening van geslaagde/gezakte studenten is aangepast op de verschillende resultatenoverzichten

OSIRIS-Student

Het wel of niet tonen van het tweede adres van de student bij de personalia is instelbaar geworden.

Bij laatst behaalde resultaten kan er gekozen worden om alle resultaten te tonen i.p.v. alleen de laatste 15.

De schermtekst die getoond wordt op het scherm waar de student zich inschrijft voor een minor is instelbaar geworden.

OSIRIS-Docent/Begeleider

Zoeken

oDiverse aanpassingen bij zoeken:

§Zoeken student op achternaam is diakriet onafhankelijk

§Via ‘Geavanceerd zoeken’ kan op achternaam met diakrieten gezocht worden

§Via de Enter-toets wordt zoekopdracht overal direct uitgevoerd

§Zoeken op Notities op basis van een periode

Begeleider

oKenmerk bij de student op tabblad Begeleider is terug

§Meerdere kenmerken bij student vast te leggen

§Keuzelijst met reeds eerder gebruikte kenmerken beschikbaar

E-coach

oSelecteren van studenten op basis van het kenmerk uit tabblad Begeleider

oNieuwe kolom met behaalde punten buiten examenprogramma

oNieuwe optie voor exporteren van gegevens: kengetallen naar Excel

oNieuwe kolom met totaal aantal punten behaald binnen de examenprogramma’s uit de 2 fases bij de export naar Excel