Zie Nieuwsberichten

Vooraankondiging inschrijfkoppeling OSIRIS en Blackboard

Begin juli wordt de inschrijfkoppeling gerealiseerd tussen Blackboard en OSIRIS. Dit houdt in dat studenten die zich komend studiejaar in OSIRIS inschrijven voor een cursus, automatisch ook zijn ingeschreven voor de bijbehorende Blackboard course (m.u.v. de faculteit ITC).

De inschrijfkoppeling maakt de huidige dubbele inschrijving voor studenten overbodig en is een verbetering voor de opleidingsadministratie.

Wat betekent de wijziging voor docenten?

-Vanwege de koppeling kunnen docenten niet meer zelf de course openstellen voor

self-enrollment, of de inschrijfperiode wijzigen.

-De Blackboard courses worden automatisch twee weken voor aanvang van het kwartiel toegankelijk (available) voor de studenten die dan ingeschreven zijn in OSIRIS.

-Bovengenoemde geldt niet voor organizations.


Wat betekent de wijziging voor studenten?

-Studenten moeten zich, conform de inschrijfregels, in OSIRIS inschrijven om toegang te krijgen tot de Blackboard course.

-Studenten kunnen zich niet meer zelf in Blackboard inschrijven.

-Bovengenoemde geldt niet voor organizations.

-Uitschrijven voor een cursus uit OSIRIS betekent uitschrijving uit de Blackboard course.


Uitzonderingssituaties
Voor uitzonderingsgevallen, zoals herkansers oud onderwijs, studenten die onderdelen uit een TOM module volgen, premasters en niet reguliere (gast)studenten, geldt een afwijkende procedure. In samenwerking met de studieadviseurs verzorgen de facultaire Blackboardondersteuners de inschrijvingen voor uitzonderingsituaties.

Vragen?
Studenten en docenten ontvangen half juli via e-mail meer informatie hierover. Alle informatie over deze wijziging is vanaf half juli ook beschikbaar op de website onderwijssystemen.(FAQ)