Nieuwsberichten

Toelichting storing Blackboard 25-28 november (update)

Toelichting storing Blackboard 25 - 28 november (update)

Tijdens de upgrade van Blackboard op 25 november ontstonden problemen, waardoor het systeem van donderdag 7.00 uur tot zondag 20.00 uur uit de lucht is geweest. We zijn ons ervan bewust dat veel mensen hiervan overlast hebben ondervonden. Onze excuses daarvoor. Hieronder geven we een nadere toelichting over de aard en het verloop van de problemen. De bewuste upgrade op de huidige versie van Blackboard, versie 8, zou een aantal veiligheids-risico’s moeten wegnemen.

Inmiddels is de evaluatie van de calamiteit voltooid. Bent u geïnteresseerd in de details rondom deze calamiteit? Op aanvraag sturen we u het integrale evaluatierapport per mail.

Wat was het probleem van de storing?
Na de upgrade van 25 november bleek dat attachments, zoals ingeleverde opdrachten en geplaatste documenten, niet geopend konden worden. Dit probleem was niet opgetreden tijdens de voorbereidende testen. Omdat dit een essentiële functionaliteit van Blackboard is en het niet op tijd duidelijk werd of dit probleem snel verholpen kon worden, is besloten om de upgrade terug te draaien en een back-up terug te zetten. Met deze actie zou Blackboard niet veel later weer beschikbaar zijn dan het aangekondigde tijdstip van 15.00 uur. Bij het testen van de teruggezette back-up bleek echter dat het attachment-probleem nog steeds aanwezig was. Daarna is direct een calamiteitenteam ingesteld.

Hoe is er gehandeld tijdens de calamiteit?

Het calamiteitenteam heeft donderdagmiddag de leverancier van het Blackboardsysteem ingeschakeld. Donderdagavond en vrijdag is hard doorgewerkt om de geadviseerde oplossingen door te voeren. Nadat deze niet bleken te werken, adviseerde de leverancier vrijdag tegen het eind van de middag om Blackboard weer helemaal opnieuw te installeren. Het kostte vervolgens veel tijd om alle instellingen, programma’s en databases weer op orde te krijgen en hier is het hele weekend aan doorgewerkt. Meldingen met betrekking tot de storing werden tijdens kantooruren en zondagavond om 20.20 uur gemeld op de storingspagina van ICTS en de onderwijssystemensite van S&O. Op my.utwente.nl is van zondagmiddag omstreeks 13.00 uur tot zondagavond 20.30 met onregelmatige intervallen de stand van zaken gemeld.

Zondagavond om 20.00 uur was het systeem weer beschikbaar.

Hoe wordt een Blackboard upgrade getest?

Iedere Blackboard upgrade wordt van te voren uitgebreid getest op aparte Blackboard-servers die speciaal daarvoor bedoeld zijn. Ook de upgrade van 25 november (nieuw service pack) is van te voren getest, en daarbij is het probleem van donderdag 25 november niet opgetreden. Verder wordt er direct na de installatie van een patch of service pack op de Blackboard productieomgeving ook daar getest door de functioneel beheerders. Dan wordt gekeken of de applicatie conform verwachting werkt, voordat Blackboard wordt vrijgegeven aan gebruikers (studenten en docenten). Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat eventuele onvoorziene problemen gesignaleerd worden voordat de applicatie daadwerkelijk in gebruik wordt genomen.

Waarom wordt Blackboard-onderhoud niet ’s avonds of in het weekend gedaan?

Bij het plannen van onderhoud aan Blackboard houden we zoveel mogelijk rekening met het onderwijsproces. Dat houdt in dat er geen Blackboard onderhoud gepland wordt in:

  • de eerste week van een blok (kwartiel)
  • de week voor de tentamenweken (ook voor de herkansingen in augustus)
  • de tentamenweken (ook de herkansingen in augustus).

We realiseren ons dat het wenselijk is om onderhoud aan Blackboard in de avonduren of in het weekend te doen. Dat gebeurt nu ook incidenteel op basis van vrijwilligheid en beschikbaarheid. Het huidige beleid en bestaande arbeidsovereenkomsten maken het echter onmogelijk om dienstverlening buiten kantoortijden altijd te garanderen

Waar wordt onderhoud aan Blackboard aangekondigd?

De aankondiging van onderhoud gebeurt uiterlijk een week van tevoren, in dit geval was dat twee weken van te voren. De onderhoudsmededeling wordt gepubliceerd op vier plaatsen:

Bij calamiteiten als deze wordt ook op de homepagina van ICTS melding gemaakt van de stand van zaken. De studentenportal is op de zaterdag en de zondag tijdens de storing onvoldoende bijgewerkt. Dit is ook door ons opgemerkt en we betreuren eventuele extra overlast die hierdoor is ontstaan. We realiseren ons dat de communicatie tijdens een calamiteit beter kan en we zullen in de toekomst hier beter mee omgaan.