Nieuwsberichten

Belangrijke wijzigingen in gebruik Blackboard

Voor de cursussen van het nieuwe collegejaar (2011) is er een koppeling gerealiseerd tussen OSIRIS en Blackboard. Dit heeft belangrijke consequenties voor de gebruikers van Blackboard.

De koppeling betekent onder andere dat Blackboard courses automatisch worden aangemaakt op basis van de gegevens die in OSIRIS staan. Daarnaast wordt de cursusinformatie die in OSIRIS staat ook automatisch getoond in de Blackboard course. Maar er zijn meer wijzigingen.

In de FAQ leest u meer over de belangrijkste consequenties:

  • Wat zijn de belangrijkste veranderingen?
  • Waarom deze veranderingen?
  • Wat is nu niet meer mogelijk in Blackboard?
  • Welke informatie moet/kan ik zelf aanpassen in Blackboard?
  • Is een wijziging in OSIRIS ook direct zichtbaar in Blackboard?
  • Wanneer is mijn Blackboard-course beschikbaar?
  • Etc.

De FAQ vindt u op: https://www.utwente.nl/nl/onderwijssystemen/onderwijssystemen/blackboard/