Nieuwsberichten

2010 = studiejaar 2010-11

Er zijn wat vragen gerezen rond de jaaraanduiding bij Blackboard courses, daarom willen we daarover wat duidelijkheid over geven. In Blackboard staat sinds het huidige studiejaar bij courses de jaaraanduiding '2010'. Met '2010' wordt het studiejaar 2010 bedoeld, dat loopt van september 2010 t/m augustus 2011.

De reden waarom we nu '2010' vermelden in plaats van '2010-11' zoals vroeger het geval was, is dat het studiejaar in OSIRIS met '2010' aangeduid wordt. Om te zorgen voor eenheid tussen de verschillende systemen is vanaf het huidige studiejaar de jaaraanduiding in Blackboard gelijk aan OSIRIS.