Nieuwsberichten

Update Ephorus problemen (28-3)

Inmiddels hebben we de laatste versie van de Ephorus software getest om uit te zoeken of daarmee het probleem van de onterecht verborgen Ephorus assignments opgelost kan worden. Uit de test is gebleken dat dit probleem wel opgelost is, maar dat er nog teveel andere fouten in deze versie zitten. Dat komt grotendeels omdat de geteste versie een beta-versie is en nog geen offciële release. We zullen dus moeten wachten tot er een release beschikbaar is die acceptabel is om in te voeren. Vanwege werkzaamheden voor het project Blackboard-integratie ITC zal de invoering daarvan waarschijnlijk pas vanaf juli ingepland kunnen worden.


De oplossing voor het probleem blijft dus de eerder genoemde noodoplossing:

Als er nog geen ingeleverd werk is voor de onterecht verborgen Ephorus assignment: verwijder de assignment plus de bijbehorende kolom in het Grade Center, en maak een nieuwe Ephorus assignment aan.

Als er al wel ingeleverd werk is: maak dan alleen een nieuwe Ephorus assignment aan en laat de oude staan (bij verwijderen van een Ephorus assignment wordt namelijk ook het ingeleverd werk verwijderd).


Vorige bericht (21-3)

1. Deze week is geconstateerd dat Ephorus assignments in sommige courses niet getoond worden voor studenten, terwijl bij die assignments niet is ingesteld dat ze (tijdelijk) verborgen moeten worden.

Voor de docent is dit probleem te signaleren doordat er een icoontjeachter de titel van de assignment staat, terwijl er onder de titel geen tekst staat als 'Item is no longer available. It was last available on ...'.

De enige oplossing op de korte termijn (als studenten nu de opdracht moeten inleveren) is om een nieuwe Ephorus assignment aan te maken.


2. In de browser Internet explorer werkt de Ephorus-functie My Documents niet (waarmee een docent zelf een document kan uploaden voor plagiaatcontrole). Na selecteren van de file via Browse verschijnt deze niet op de pagina. In de browser Firefox lukt het wel om de file te uploaden. De huidige oplossing is dus om de browser Firefox te gebruiken.


We hebben contact gehad met de leverancier van de Ephorus software en ze hebben een nieuwere versie van de software beschikbaar waarmee het eerste probleem waarschijnlijk verholpen kan worden. We moeten deze versie eerst testen en als deze versie geen nieuwe fouten met zich meebrengt dan zullen we deze gaan invoeren. Dit zal naar verwachting pas na 27 maart zijn.