Nieuwsberichten

Update probleem Ephorus assignments (9 maart)

Op 24-2 hebben we hier bericht dat er een probleem is met Ephorus assignments in Blackboard.

Helaas heeft de leverancier nog weinig zicht op oplossing van het probleem. Op hun advies hebben we besloten om te testen of het probleem met de nieuwste versie van de Ephorus building block ook optreedt. Als dat niet het geval is, en als deze nieuwste versie geen storende andere fouten bevat, dan zullen we deze versie invoeren op de Blackboard produktie-omgeving.


Qua functionaliteit is er wel het een en ander gewijzigd in deze nieuwste versie. De Blackboard docentenhandleiding zal daarom ook aangepast moeten worden. In totaliteit zal het hele invoeringstraject minimaal 2 weken doorlooptijd vragen, waardoor de Ephorus assignments op zijn vroegst rond 28 maart weer werkend zullen zijn in Blackboard (als geldt dat de nieuwste versie van de building block het probleem oplost).


Als u de komende twee weken nieuw in te leveren opdrachten (d.w.z. opdrachten die nog niet als Ephorus assignment zijn ingeleverd in Blackboard) toch op plagiaat wilt controleren, dan is er een alternatieve oplossing mogelijk. Raadpleeg hiervoor uw Blackboard-ondersteuner.