Nieuwsberichten

Nieuwe versie van Ephorus binnen Blackboard geinstalleerd

We hebben op 29 augustus de nieuwste versie van de Ephorus building block (plagiaatdetectie) geïnstalleerd. Hieronder kun je lezen welke verbeteringen daar in zitten. Er zitten ook een aantal nieuwe (kleine) fouten in deze versie; deze worden ook beschreven, inclusief de eventuele workarounds.Voor docenten


Ephorus opdrachten:

-Due date is in te stellen.

-Optie om ingeleverde documenten als "vertrouwelijk" naar Ephorus te sturen. Dit betekent dat het ingeleverde werk niet gescand zal worden bij de plagiaatcontrole van andere documenten. NB. Als deze optie gekozen wordt bij een opdracht, dan wordt in de cursus dus ook niet het werk van studenten onderling gecontroleerd voor die opdracht.-Als je als docent op een Ephorus assignment klikt, kom je op een pagina waarop een link naar het ingeleverde werk staat (view the submitted documents). Eerder kon je alleen via Course tools > Ephorus assignments naar het ingeleverde werk.

-Het is ook mogelijk om de vertrouwelijkheid van al ingeleverde documenten te wijzigen.
-Mogelijkheid om bijlagen toe te voegen aan feedback.

-Bij ingeleverde groepsopdrachten kan bekeken worden welke studenten in de groep zitten (klik op het plusje bij de groepsnaam).-Optie om bij het downloaden van documenten het studentnummer toe te voegen aan de titel van het ingeleverde document.-Opgeloste bug: probleem met onverklaarbaar onzichtbare/niet veranderbare opdrachten in sommige vakken.My Documents (Course tools > Ephorus assignments > My documents)

-ZIP-files kunnen geupload worden.

-Documenten kunnen nu ook als referentiemateriaal of als vertrouwelijk materiaal geupload worden. Uploaden als referentiemateriaal houdt in dat het niet gecontroleerd wordt op plagiaat, maar dat het wel toegevoegd wordt aan de database en vanaf dan gescand zal worden bij de plagiaatcontrole van andere documenten.

-Het is hier ook mogelijk om de vertrouwelijkheid van al eerder geuploade documenten te wijzigen.Voor studenten

-Due date en mogelijk aantal punten worden getoond.

-Opgeloste bug: student kreeg na inleveren geen melding in groene balk bovenin dat er succesvol ingeleverd was.

-Opgeloste bug: feedbacktekst bij cijfer voor Ephorus assignment was niet zichtbaar voor student.Fouten in deze versie


Er zitten een aantal nieuwe fouten in deze versie, en een aantal nog steeds bestaande problemen die voorlopig niet opgelost kunnen worden volgens de leverancier.


Nieuwe fouten


1. Dit probleem treedt alleen op in Internet explorer en niet in Firefox of Google Chrome. Als een docent in de plagiaatrapportage een cijfer heeft ingevuld en op de grijze knop 'Submit grading' heeft geklikt, volgt een popup met de melding: Are you sure you want to leave the page? (your grading has not een saved yet). Als je klikt op 'Leave this page', dan wordt het cijfer wel opgeslagen (dat is ook de enige manier om het cijfer te laten opslaan).


2. In Control panel > Course tools > Ephorus assignments > overzicht ingeleverd werk bij een groeps assignment. Als het ingeleverd werk niet op 1 pagina past en over meerdere pagina's verdeeld getoond wordt , dan kun je op pagina 2 en verder niet bekijken welke groepsleden er in een groep zitten. Na klikken op het plusje verandert het in een minnetje, maar de groepsleden worden niet getoond.

Workaround: klik onderaan de pagina op de knop Show all zodat alle groepen op 1 pagina getoond worden.


3. Nieuw in deze versie is: voor een docent is een Ephorus assignment nu ook aanklikbaar. Je ziet dan de tekst: "People with access to the control panel (instructors, teaching assistants, etc.) may not submit assignments. Perhaps you want to view the submitted documents?" Op deze pagina staat ook een knop OK rechtsonder.

Er treedt een probleem op in de volgende situatie:

1. Docent gaat naar een menu-onderdeel met een Ephorus assignment, en de Edit mode in zijn course staat op ON.

2. Docent klikt op een Ephorus assignment. De pagina met bovenstaande tekst verschijnt.

3. Docent klikt op de knop 'OK'. Hij komt dan terug op de pagina met de Ephorus assignment, maar de pagina ziet er uit alsof de Edit mode op OFF staat (unavailable items zijn niet zichtbaar, etc.), terwijl rechtsbovenin de Edit mode nog steeds op ON staat.

Workaround: klik 2 keer op de Edit mode switch om hem weer normaal om de normale Edit mode ON weergave te krijgen.Nog steeds bestaande problemenVoor docenten


In de browser Internet explorer lukt het (vaak) niet om bestanden te uploaden bij My Documents. Na selecteren van de file via Browse verschijnt deze niet op de pagina. De leverancier kan dit probleem niet reproduceren, dus waarschijnlijk heeft het met een instelling van Internet explorer te maken.

Workaround: gebruik de browser Firefox, daarin treedt het probleem niet op (te installeren via Zenworks).Voor studenten


1. Bij een ingeleverde Ephorus groepsopdracht: een groepslid dat de opdracht niet zelf heeft ingeleverd, ziet in My Grades NIET dat de opdracht is ingeleverd als er nog geen cijfer voor gegeven is.


2. Een Ephorus assignment met een due date wordt niet getoond wordt onder what's due in de module 'To do'.