Nieuwsberichten

Advies publiceren van subresultaten in Blackboard (TOM)

Publiceren van subresultaten in Blackboard

In OSIRIS worden alleen het eindcijfer voor een TOM-module en de cijfers van de afzonderlijke module-onderdelen (deelresultaten) vastgelegd. Deze deelresultaten kunnen echter gebaseerd zijn op cijfers voor verschillende deeltoetsen/opdrachten die niet in OSIRIS worden vastgelegd (subresultaten). Het is de taak van docenten om deze subresultaten te registreren en bekend te maken aan studenten.

Omdat subresultaten niet in OSIRIS worden bijgehouden, heeft CES op verzoek van het TOO-programma een geadviseerde standaard opgesteld voor het publiceren van deze subresultaten in Blackboard. Studieadviseurs krijgen ook toegang tot deze Blackboard courses, zodat ook zij de subresultaten van individuele studenten kunnen zien.

Geadviseerde standaard

De geadviseerde standaard is als volgt:

Docent:

  • Het uitgangspunt is dat een docent alle cijfers buiten Blackboard bijhoudt in een Excelfile. Dit moet de bron zijn voor de (deel)resultaten die naar OSIRIS gaan. Blackboard mag niet de enige bron zijn van een cijfer en studenten kunnen geen rechten ontlenen aan een cijfer dat in Blackboard vermeld staat. Er is namelijk nog geen 100% garantie dat Blackboard niet gehackt kan worden (hoewel de veiligheid wel steeds beter wordt).
  • De docent maakt van zijn Excel-cijferbestand een pdf-file waarin alleen studentnummers staan (dus geen studentnamen)
  • De docent publiceert deze pdf-file in Blackboard in het onderdeel Course information.

Studieadviseur

  • De studieadviseur krijgt toegang tot de Blackboard course met de beperktste docentrol (Course builder).
  • De Blackboard-ondersteuner schrijft de studieadviseur in de courses in.

NB. De reden om de studieadviseur een docentrol te geven en geen studentrol, is dat de studieadviseur anders bij het automatisch indelen van groepen ook in een studentgroep ingedeeld zou worden. Ook zou de studieadviseur alle mails krijgen die vanuit de course aan studenten gestuurd worden. (Het is niet geheel te voorkomen dat een studieadviseur mail krijgt, want met de rol Course builder zal hij wel mails ontvangen die vanuit de course aan 'All Users' worden gestuurd.)

Bekijk ook het complete document 'Aanwijzingen Blackboard gebruik binnen TOM'.