Nieuwsberichten

Verbeteringen Blackboard n.a.v. UT-breed onderzoek gebruik digitale leeromgeving

Afgelopen studiejaar heeft er een inventarisatie plaatsgevonden naar het gebruik van de digitale leeromgeving op de UT in brede zin, waaronder Blackboard. Naar aanleiding van de resultaten hebben we (met ingang van 24 augustus 2015) bij wijze van 'quick wins' een paar wijzigingen in de inrichting van Blackboard toegepast - binnen de mogelijkheden die Blackboard biedt. Doel is hiervan is een oplossing bieden voor de volgende vaak geuite bezwaren:

  1. Bij een aantal functies kan een docent niet zien wat een student ziet (sommigen kennen wel het facultaire testaccount dat daarvoor gebruikt kan worden maar vinden dat niet handig).
  2. Het is niet goed mogelijk om bepaalde informatie in een vak openbaar beschikbaar te maken zodat die bekeken kan worden door personen die niet ingeschreven zijn in de course of die zelfs geen Blackboard account hebben.
  3. De Blackboard interface is heel vol, kunnen er niet wat minder functies zichtbaar zijn?

In bijgaand document staat beschreven wat de verbeteringen zijn.