Nieuwsberichten

Nieuwe versie OSIRIS cursusinformatie koppeling in Blackboard

In elke Blackboard course wordt automatisch de cursusinformatie uit OSIRIS getoond. Op 2 feburari is een nieuwe versie ingevoerd van deze OSIRIS cursusinformatie koppeling. Hieronder kun je lezen wat er allemaal gewijzigd is.1. Verbeterde layout


Om het item korter en overzichtelijker te maken wordt de inhoud nu over vijf tabs verdeeld: Algemeen, Cursusdoelen, Inhoud, Werkvormen & Toetsen, Materiaal.De lijst met 'Materialen' (literatuur etc.) wordt ook overzichtelijker weergegeven (opsomming met bullets en type materiaal vetgedrukt).2. Toegevoegde informatie


Bij het item OSIRIS cursusinformatie is de volgende informatie toegevoegd:

-Deelnemende opleidingen.

-Contactpersoon

-Docenten

-Eventuele opmerkingen bij werkvormen.

-Eventuele opmerkingen bij toetsen.


Bij een Blackboard course voor twee of meer cursussen kan nu van alle cursussen uit de groep de cursusinformatie opgevraagd worden via een keuzemenu. Voorheen werd alleen de informatie van één van de cursussen getoond.3. Verwijderde informatie


Toetsroosterinformatie is verwijderd (want deze info staat niet meer in OSIRIS).


Minimum toetscijfer is verwijderd (reden: niet meer van toepassing bij niet-TOM onderwijs en het wordt ook niet getoond in de OSIRIS onderwijscatalogus).4. Opgeloste fouten


Bij een cursus met voertaal Engels werd (sinds de invoering van OSIRIS 6) bij de volgende onderdelen niet de Engelstalige tekst getoond maar de Nederlandstalige:

-Doel en inhoud

-Omschrijving werkvorm

-Omschrijving materiaal

-Omschrijving toets.

Dit is nu verholpen.