Nieuwsberichten

Inschrijfkoppeling OSIRIS-Blackboard succesvol in gebruik genomen

Op 8 juli jl. is de inschrijfkoppeling tussen OSIRIS en Blackboard succesvol in gebruik genomen. Deze koppeling houdt in dat studenten die zich komend studiejaar in OSIRIS inschrijven voor een cursus en/of toets, automatisch ook zijn ingeschreven voor de bijbehorende Blackboard course (m.u.v. de faculteit ITC).

Meer details over deze koppeling vind je in de FAQ. Daarnaast kun je met vragen ook altijd terecht bij je facultaire Blackboard ondersteuner.