Nieuwsberichten

Wijzigingen Blackboard gastaccounts

Dit bericht is bedoeld voor medewerkers die in het verleden Blackboard gastaccounts hebben aangevraagd. Vanwege een nieuw accountbeheersysteem/beleid bij ICTS zijn er een aantal wijzigingen rond Blackboard gastaccounts die hieronder worden toegelicht.


Een gastaccount kan in eerste instantie voor maximaal één jaar worden aangevraagd. Een account kan daarna wel verlengd worden zodat het gewoon mogelijk blijft om het account langer dan een jaar te gebruiken.


Een gastaccount heeft na de einddatum (opgegeven bij aanvraag) geen toegang meer tot Blackboard en is ook niet meer zichtbaar in Blackboard courses/organizations (net als gewone accounts). Als de gast toch nog toegang nodig heeft tot Blackboard, dan kan het account weer geactiveerd worden (vraag uw Blackboard ondersteuner). Na activatie heeft de gast weer toegang tot zijn Blackboard courses/organizations en eventueel ingeleverde opdrachten (de historie in Blackboard blijft dus bewaard).
Er wordt op dit moment nog geen notificatiemail naar de gast gestuurd waarin staat dat de einddatum nadert, plus instructie voor het indien gewenst laten verlengen van het account vóór de einddatum. Het staat wel op de planning om het automatisch versturen van notificatiemails dit jaar te realiseren.


In de bevestigingsmail over de aanmaak van het account die de Blackboard-ondersteuner en de contacpersoon krijgt, staan om veiligheidsredenen geen username en password meer (uiteraard wel in de mail naar de gast zelf).


Heeft u vragen of verzoeken omtrent nieuwe of eerder aangevraagde gastaccounts, neem dan contact op met uw Blackboard ondersteuner.