Zie Jaarverslagen

Jaaroverzicht OBP Vrouwennetwerk 2013

Korte terugblik

Nadat in 2012 het OBP Vrouwennetwerk ‘nieuw leven’ ingeblazen is, staat er inmiddels een slagvaardige organisatie. Vanuit drie commissies (activiteiten,- communicatie en genderawareness commissie) worden vele activiteiten bedacht en uitgevoerd. De coördinatie van het netwerk is belegd bij HR, vanuit de portefeuille diversiteitsbeleid.

Het jaar 2013 kenmerkte zich door een veelvoud aan activiteiten, allen goed bezocht en positief beoordeeld. Daarnaast hebben de leden van het netwerk in de evaluatieformulieren vele suggesties aangedragen voor nieuwe activiteiten in de komende jaren.

Een belangrijk aandachtspunt in 2013 is het verdwijnen van de functie van coördinator diversiteitsbeleid. Vanuit het OBP vrouwnetwerk, al dan niet gezamenlijk met het FFNT, wordt overleg gevoerd met medewerkers van de concerndirectie HR om ervoor te zorgen dat diversiteitsbeleid – en genderawareness – gewaarborgd wordt en blijft binnen de UT organisatie. Ook voor 2014 zal dit punt op de agenda van het netwerk blijven.

Ledenaantal


2010

2011

2012

2013

Aantal leden

140

153

232

247

Na een explosieve groei in 2012 hebben we in 2013 een lichte stijging van het ledenaantal gezien. Het netwerk is met 15 leden gegroeid.

Activiteiten 2013


WANNEER

ACTIVITEIT

DEELNEMERS

GEMIDDELDE BEOORDELING

14 januari

Bezoek het Sportcentrum UT en doe mee aan boksclinic


15


28 februari

Workshop assertiviteit

Gebruik je persoonlijk overwicht

Door: Erna Lankhorst


24

8,2

8 Maart

Lezing over "The Inclusive University”

Internationale Vrouwendag i.s.m. het FFNT

Door: Dr. Karen van Oudenhoven-van der Zee


60

(incl. FFNT)

8,1

11 april

Informatiebijeenkomst Twentse Vrouwenloop


15

-

25 april

Lunchlezing over rechten & plichten, diversiteit, reorganisatie, e.d.

Door: Marianne Scholten (FNV)


35

7

14 mei


Bezoek Vrijhof CultuurcentrumGEANNULEERD

te weinig aanmeldingen

22 september

Twentse Vrouwenloop

(incl. deelname vanuit het FFNT 35x10 km en 61x5 km)


96

(incl. FFNT)

-

17 Oktober

Persoonlijke profilering

Kleur & zakelijke stijl

Door: Simone Beune-Tiehatten, S-kwadraat


38

7,8

4 December

‘De kracht van waardering op het werk’

Door: Linda van der Wal


30

8,1