Zie Jaarverslagen

Jaarverslag OBP Vrouwennetwerk 2012

Korte terugblik

Per 2012 is het OBP Vrouwennetwerk ‘nieuw leven in geblazen’ door het bedenken en uitvoeren van activiteiten bij meerdere mensen binnen de UT-organisatie te beleggen. Er is een stuurgroep gevormd, waaronder drie commissies hangen (activiteiten,- communicatie en genderawareness commissie). De coördinatie van het netwerk is belegd bij HR, vanuit de portefeuille diversiteitsbeleid.

In het eerste kwartaal van 2012 heeft de stuurgroep ingezet op:

  • Het vernieuwen, dan wel aanscherpen van de strategie van het netwerk
  • Het opzetten van een jaarplan voor 2012
  • Het ontwikkelen van een communicatiestrategie

De hernieuwde inzet in 2012 is succesvol gebleken. Het heeft geleid tot een jaar vol goed bezochte activiteiten, een groei van het ledenaantal (met 79 ten opzichte van 2011), een eigen website en een begin met het gebruik van social media ten behoeve van het netwerk.

Ledenaantal


2010

2011

2012

Aantal leden

140

153

232

Afspiegeling leden

Grove verdeling van OBP-leden van het netwerk over verschillende organisatie-onderdelen.


Afdeling

Aantal

AZ

19

B&A

9

HR

15

M&C

21

S&O

28

CTW

13

EWI

24

GW

14

ITC

9

MB

30

TNW

33

Overige

17

Totaal aantal leden

232

Grove verdeling van OBP-leden van het netwerk over verschillende functies.


Functie

Aantal

Secretaresse

66

Communicatiemedewerker / communicatieadviseur

18

Studieadviseur / studiebegeleider

8

Beleidsmedewerker

8

Administratief medewerker

8

HR-adviseur / HR assistent

9

Afdelingshoofd

5

Management asisstent

7

Diverse functies

103

Totaal aantal leden

232

Activiteiten 2012

WANNEER

ACTIVITEIT

DEELNEMERS

GEMIDDELDE BEOORDELING

Februari

Lunchlezing Social Media for dummies

Anne Heining

40

8,3

Maart

Internationale Vrouwendag

Cabaretvoorstelling Charlotte Lap

± 50

-

Maart

Voorlichtingsbijeenkomst Twentse Vrouwenloop

9

-

April

Lunchbijeenkomst bezoek Lab’s:

  • Educatief Centrum voor Technische Geneeskunde (ECTM-lab),
  • Het Virtual Reality lab (VR-lab) en/of het lab van Control Engineering, Carré

28

-

Juni

Lunchlezing ‘Een vrouw aan de top; hoe doet ze dat?’

Erna Leurink, Bedrijfsdirecteur ITC

16

8,4

September

Twentse Vrouwenloop

(incl. deelname vanuit het FFNT 23x10 km en 75x5 km)

98

-

September

Verdiepingsmiddag LinkedIn4all

Anne Heining

24

8

Oktober

Workshop ‘Het Brein in (inter)actie’

Monic Lansu

28

7,5

November

Lunchlezing Het Nieuwe Werken

Corné Knots, Karen Frowijn

> 52

6,9

December

Samenwerking UT, FC Twente en het Twentekwartier (incl. bezoek aan de wedstrijd FC Twente – Helsingsborgh IF)

Evert van den Beld & Pieter-Jan Klok

39

7,4