Organisatie

Genderawarenesscommissie

Wij doen voorstellen voor het verhogen van het genderbewustzijn aan de UT en zoeken hierin de samenwerking met het FFNT.

Leden van de commissie:


Marga

NAAM: MARGA KOELEN

Functie: Sinds januari 2010, toen het ITC de zesde Faculteit van de UT werd, maak ik met veel plezier deel uit van het team informatiespecialisten van Bibliotheek en Archief maar ben tevens hoofd van de ITC faculteitsbibliotheek. In mijn functie ben ik betrokken bij capaciteitsopbouwprojecten m.b.t. wetenschappelijke informatievoorzieningen in ontwikkelingslanden. De meeste projecten hebben ook een gender component.

Waarom lid van het OBP Vrouwennetwerk?
Ik ben lid geworden van het OBP Vrouwennetwerk van de UT omdat ik het belang inzie van ervaringen uitwisselen en het netwerken met andere vrouwen, maar ook om inspiratie op te doen en ondersteuning te vinden bij andere werkende vrouwen. De werkgroep gender waarvan ik deel uitmaak wil graag d.m.v. het organiseren van lezingen, bijeenkomsten, excursies en workshops bewustwording creëren voor de situatie van vrouwen binnen de UT met het doel om hun positie te versterken en meer vrouwen aan de top te krijgen.


Ineke

NAAM: INEKE JENNISKENS

Functie: Secretaris Bezwarencommissie personele aangelegenheden UT en Klachtencommissie UT

Waarom lid van het OBP Vrouwennetwerk?
Toen ik nog werkzaam was als onderzoeker, was ik lid van het Female Faculty Network Twente. Na mijn overstap naar een juridische, ondersteunende functie bleek dat op de UT een vergelijkbaar netwerk bestaat voor vrouwen in ondersteunende en beheersfuncties. Ik ben lid van het OBP Vrouwennetwerk geworden omdat ik het belangrijk vind om andere vrouwen te ontmoeten, en om elkaar te informeren en te inspireren over loopbaanmogelijkheden en de uitdagingen die we daarbij tegenkomen.

De werkgroep gender awareness wil met name het bewustzijn over gender verschillen op de UT vergroten, zowel bij vrouwen als bij mannen. Als lid van de werkgroep lever ik graag een bijdrage aan dit streven. Door bewustwording komt ook de inclusieve cultuur, waarin verschillen worden gewaardeerd en talenten optimaal worden benut, een stap dichterbij.