Organisatie

Genderawarenesscommissie

Wij doen voorstellen voor het verhogen van het genderbewustzijn aan de UT en zoeken hierin de samenwerking met het FFNT.

Leden van de commissie:


Selma

NAAM: SELMA KAMPHUIS

Functie: Bij de opleiding Technische Geneeskunde (TNW) ben ik betrokken bij de coördinatie van de stageplaatsen in de ziekenhuizen voor zowel de bachelor- als de masterstudenten. Verder houd ik me bezig met het opstellen en bewaken van procedures die het onderwijsproces binnen de opleiding ondersteunen.

Waarom lid van het OBP Vrouwennetwerk?
Ik ben vanaf het begin betrokken bij het OBP Vrouwennetwerk omdat ik het belangrijk vind dat er ook voor OBP-vrouwen mogelijkheden zijn om elkaar te ontmoeten en elkaar te informeren. Zowel voor de inhoud van mijn werk als voor mijn persoonlijke loopbaan vind ik netwerken belangrijk. Ik heb zelf ervaren dat doorgroei in een positie en binnen de universiteit zoveel makkelijker is als je je netwerk voor elkaar hebt. Daarom wil ik dit graag uitdragen en zet me dan ook actief in voor dit vrouwennetwerk.


Marga

NAAM: MARGA KOELEN

Functie: Sinds januari 2010, toen het ITC de zesde Faculteit van de UT werd, maak ik met veel plezier deel uit van het team informatiespecialisten van Bibliotheek en Archief maar ben tevens hoofd van de ITC faculteitsbibliotheek. In mijn functie ben ik betrokken bij capaciteitsopbouwprojecten m.b.t. wetenschappelijke informatievoorzieningen in ontwikkelingslanden. De meeste projecten hebben ook een gender component.

Waarom lid van het OBP Vrouwennetwerk?
Ik ben lid geworden van het OBP Vrouwennetwerk van de UT omdat ik het belang inzie van ervaringen uitwisselen en het netwerken met andere vrouwen, maar ook om inspiratie op te doen en ondersteuning te vinden bij andere werkende vrouwen. De werkgroep gender waarvan ik deel uitmaak wil graag d.m.v. het organiseren van lezingen, bijeenkomsten, excursies en workshops bewustwording creëren voor de situatie van vrouwen binnen de UT met het doel om hun positie te versterken en meer vrouwen aan de top te krijgen.


Ineke

NAAM: INEKE JENNISKENS

Functie: Secretaris Bezwarencommissie personele aangelegenheden UT en Klachtencommissie UT

Waarom lid van het OBP Vrouwennetwerk?
Toen ik nog werkzaam was als onderzoeker, was ik lid van het Female Faculty Network Twente. Na mijn overstap naar een juridische, ondersteunende functie bleek dat op de UT een vergelijkbaar netwerk bestaat voor vrouwen in ondersteunende en beheersfuncties. Ik ben lid van het OBP Vrouwennetwerk geworden omdat ik het belangrijk vind om andere vrouwen te ontmoeten, en om elkaar te informeren en te inspireren over loopbaanmogelijkheden en de uitdagingen die we daarbij tegenkomen.

De werkgroep gender awareness wil met name het bewustzijn over gender verschillen op de UT vergroten, zowel bij vrouwen als bij mannen. Als lid van de werkgroep lever ik graag een bijdrage aan dit streven. Door bewustwording komt ook de inclusieve cultuur, waarin verschillen worden gewaardeerd en talenten optimaal worden benut, een stap dichterbij.


Mette Stubbe

NAAM: METTE STRUBBE

Functie: Sinds 2009 werk ik bij de UT, momenteel als Beleidsadviseur HR met een focus op de thema’s recruitment & internationalisering. Daarnaast ben ik leidinggevende van het team van Office Foreign Employees, die een warme ontvangst organiseren voor buitenlandse medewerkers.

Waarom lid van het OBP Vrouwennetwerk?
De kracht van diversiteit binnen groepen en organisaties heeft mij altijd gefascineerd. Ik geloof er heilig in, dat wanneer we bewuster omgaan met sociale mechanismen, die ons onbewust sturen in onze keuzes, we meer kunnen bereiken. We kunnen ‘service excellence’ bieden, door talentvolle medewerkers in hun kracht te zetten en een prettige werkomgeving te creëren voor iedereen.

Met mijn achtergrond in arbeids-, organisatie- en personeelspsychologie, sociale psychologie en marketing lever ik graag mijn bijdrage aan het vergroten van gender awareness bij de UT voor ondersteunende staf.