Het OBP Vrouwennetwerk wil graag bijdragen aan het bevorderen van een inclusieve cultuur aan de UT waar verschillen gewaardeerd worden zodat alle medewerkers hun talenten volledig kunnen benutten. Dit schept ruimte voor het verbeteren van de positie van OBP-vrouwen aan de UT. Ons strategiedocument geeft extra achtergrond informatie.

Wij kiezen hiervoor de volgende ingangen:

1.Professionalisering van de leden

  • Door middel van netwerken, scholing en informatievoorziening wil het netwerk bijdragen aan de professionalisering van haar leden.

2.Genderawareness binnen het hele UT vergroten

  • Bijdragen aan cultuurverandering waarbij ruimte is voor ambitieuze vrouwen en ruimte voor de ontwikkeling van ambitie.
  • Bewustzijn vergroten over onbewuste mechanismen die nadelig uitpakken voor vrouwen: lezingen en workshops voor de hele UT of gericht op specifieke doelgroepen
  • Samenwerking met het FFNT opzoeken

3.Klankbordfunctie voor de medewerker diversiteit

  • Signaleren van beleid dat nadelig uitpakt voor vrouwen
  • Voorstellen doen voor nieuwe beleidsontwikkeling