Zie Nieuws

Gemeente Enschede werkt aan diversiteit
Langzaam maar zeker ontwikkelt de gemeente Enschede zich van een organisatie met een masculiene cultuur naar een diverse organisatie met een meer open cultuur. ‘We willen als gemeente herkenbaar en toegankelijk zijn voor alle doelgroepen in de stad.’


Sinds de gemeente Enschede in 2011 het Charter Talent naar de Top ondertekende, staat diversiteit er hoog op de agenda. Niet alleen omdat de gemeente een afspiegeling wil zijn van de samenleving, ook omdat de gemeente ervan uitgaat dat een meer diverse organisatie kwalitatief betere dienstverlening kan geven. Lees het hele artikel hier