Zie Nieuws

Feministisch dagje Amsterdam

Atria (1935) is een kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis en zet zich in voor gelijke behandeling van en gelijke kansen voor meisjes en vrouwen in hun sociale en culturele diversiteit. Als kennisinstituut verzamelen, beheren en delen medewerkers het erfgoed van vrouwenbewegingen, onderzoeken ze de huidige positie van vrouwen in de samenleving en geven ze advies voor toekomstig beleid.

Met hun kennisbronnen - bibliotheek, archief en onderzoek - leveren zij een bijdrage aan het debat over de positie van vrouwen in hun maatschappelijke én historische context.

Atria organiseert o.a. lezingen, symposia, discussieavonden.
Geïnteresseerd? Kijk dan naar de agenda