Zie 2018

5 juni: Workshop 'Vrouw bluf je sterk'

Terugblik: Vrouw bluf je sterk!

Workshopleidster : Caro van Roon

OBP VN workshop 5 juni 2018

Sinds het opkomende feminisme van de tachtiger jaren in de vorige eeuw werden vrouwen gestimuleerd zichzelf sterk te profileren. Er is veel vooruitgang geboekt anno 2018. Echter, zoveel jaar na dato blijkt dat vrouwen nog steeds gemiddeld substantieel minder verdienen dan mannen, en dat mannen over het algemeen beter zichtbaar in organisaties zijn dan vrouwen.

Dat heeft onder andere te maken met het spel ‘Bluffen’ dat vrouwen minder goed kunnen spelen dan mannen.

Caro van Roon leerde ons in een workshop van 3 uur om dat spel te leren spelen.

De spelregels:

  • Ik ben goed in….
  • Zorg dat je lang aan het woord bent
  • Praat in de Ik-vorm
  • Vertel over je mooie resultaten
  • Praat over belangrijke zaken
  • Liever waardig dan aardig
  • Zorg voor status (symbolen)

Daarnaast legde Caro het waarom uit waarom mannen en vrouwen zich anders uiten.

Caro stelde voorop dat bluffen geen liegenis! Bluffen is de waarheid vertellen, het zichtbaar maken van resultaten in het werk in een mannelijke cultuur. Daarnaast kwamen we uit onze comfortzone door te dansen, te mediteren en met elkaar het bluffen te oefenen tot aan flink overdrijven toe!