Zie 2018

22 februari: Workshop 'Hoe kan ik invloed uitoefenen?'

Hoe invloedrijk ben je?

 Op donderdag 22 februari 2018 had het OBP Vrouwennetwerk een zeer leerzame en leuke bijeenkomst georganiseerd waarin beïnvloeding centraal stond. Voor deze bijeenkomst hadden zij Christien Reichardt van Bureau Zuidema uitgenodigd. Het centrale thema van bureau Zuidema is Positieve beïnvloeding.

Voorafgaand aan de presentatie van deze middag is aan alle deelnemers verzocht een invloedtest in te vullen. Na afloop van deze test kreeg je een persoonlijke analyse van welke invloedstijlen je gebruikt (of niet).

Christien Reichardt begon de bijeenkomst om eerst concreet te stellen dat de middag in het teken zou staan van positieve invloed. Dus je invloed gebruiken om je doel te bereiken mét respect voor de relatie (deze relatie goed te houden of nog liever: te verstevigen).

Na een korte toelichting van de cursusleidster over haar achtergrond én motivatie, werden er heel verrassend eerst heldere afspraken gemaakt die van belang zijn voor het slagen van deze middag (aannames die wij heel gewoon vinden bijv. vertrouwelijkheid werden expliciet benoemd).

Beïnvloeding gebeurt natuurlijk niet alleen met woorden, maar goed gekozen woorden (power of words) en non-verbaal gedrag.

Grofweg zijn er 4 beïnvloedingsstijlen te onderscheiden:

 1. Expert: ratio en logica overheersen.
  De beste manier hierin is om samen op zoek te gaan naar de beste oplossing.
 2. Instructeur: assertiviteit, standvastigheid.
  Duidelijk aangeven wat je wilt en hoe je het wilt.
 3. Vertrouwenspersoon: empathie, kwetsbaarheid, openheid.
  De ander centraal stellen, wat beweegt de ander, wat heeft de ander nodig.
 4. Innovator: inspireren, enthousiasmeren
  Je gelooft in jezelf én van daaruit mensen uitnodigen om mee te denken om samen een visie te ontwikkelen.

Afhankelijk van de doelgroep of de doelstelling, kiest je een beïnvloedingsstijl.

Tot slot is een gedeelte van de middag gebruikt om zelf een onderwerp/situatie aan te dragen waarin je meer invloed zou willen uit oefenen. Deze is vervolgens in kleine groepjes besproken.

Deze middag heeft veel bijgedragen aan een stuk bewustwording van je eigen gedrag en gebruik van invloed. Mede door het enthousiasme van Christien is het een leerzame bijeenkomst geweest.


Verslag van twee deelneemsters: Marloes Castañeda en Claudia Oude Munnink-Bakker