Zie 2015

5 november: Lunchmeeting Employability

Terugblik lunchbijeenkomst Employability: Ben jij baas in je eigen loopbaan?

Om ons heen klinkt voortdurend dat het belangrijk is om in jezelf te blijven investeren, om “employable” te blijven. Maar wat is employability precies en wat houdt het voor mij persoonlijk in? 24 deelnemers gingen tijdens de lunchbijeenkomst op 5 november 2015 over deze vragen met elkaar in gesprek. De lunchbijeenkomst werd geleid door Janneke de Sousa, programmaleider Employability en adviseur Loopbaan & Ontwikkeling van de dienst HR.

Remke Schwartz, senior beleidsadviseur development & talent management van de dienst HR, schetste eerst het algemene kader. Zij ging in op (wereldwijde) ontwikkelingen in maatschappij en wetenschap die ingrijpende gevolgen zullen hebben voor de inhoud van ons werk en de manier waarop we dat werk doen. En dichter bij huis heeft Vision 2020, de nieuwe visie van de UT, tot gevolg dat ons werk in meer of mindere mate verandert. Flexibel zijn, jezelf blijven ontwikkelen, inzicht hebben in je kwaliteiten en nadenken over je loopbaanmogelijkheden, zijn in deze veranderende omgeving belangrijk, zinvol en noodzakelijk.

De deelnemers kregen vervolgens twee praktische opdrachten om aan hun employability te werken.

Opdracht 1 bestond uit het spelen van het kwaliteitenspel in groepjes van vier of vijf personen. Iedere speelster moest vier kaarten verzamelen die het beste haar (kern)kwaliteiten omschrijven. Denk bijvoorbeeld aan: organisator, analytisch, creatief, bescheiden, betrouwbaar, humor, doorzettingsvermogen. Er werden vier kaarten random uitgedeeld en daarna kon in iedere ronde een nieuwe kaart worden gepakt van een dichte stapel of kon worden gekozen uit de kaarten die al open op tafel lagen. Je mocht immers maar vier kaarten in je hand houden. Dat leidde soms wel tot moeilijke keuzes, want welke vier kwaliteiten passen het beste bij mij en welke kwaliteit moet ik dan toch maar weer wegleggen op tafel? Aan het eind van het spel raadde Janneke de Sousa ons aan het eindresultaat te fotograferen of op te schrijven omdat deze set van vier kwaliteiten het beste omschrijven wie jij bent en wat je in huis hebt. Door ze voor jezelf vast te leggen is het makkelijker ze te delen met mensen in je netwerk.

Opdracht 2, een individuele opdracht, was gericht op dat netwerk. Iedere deelnemer moest eerst haar netwerk schetsen. Vervolgens moest je de mensen die hierin waren opgesomd in drie categorieën verdelen: A = deze persoon kent jou van naam; B = deze persoon kent jou van naam en weet wat jij kan en wat jouw kwaliteiten zijn; en C = deze persoon kent jou van naam, weet wat jij kan en wat jouw kwaliteiten zijn én weet ook wat jij wilt en wat jouw ambitie is. Voor de meesten van ons bleek die C-categorie toch wel erg klein … Maar als je een vervolgstap in je loopbaan wilt zetten, dan moet je het juist van die C-mensen hebben! Vertel mensen dus over je werkzaamheden, je kwaliteiten, je plannen en je ambities!

De bijeenkomst werd afgesloten met een korte introductie van het aanbod van het Career Development Centre van de UT (www.utwente.nl/mijnloopbaan). Want je bent wel baas in en over je eigen loopbaan, maar de UT helpt jou graag daarbij!