Zie 2013

4 december: Verslag lezing Linda van der Wal

Interactieve lezing: De kracht van waardering op je werk.

4 December Drienerburgh 12:00-14:00

30 Deelnemers

“Als ik iets goed zie, geef ik een compliment. Als ik iets fout zie, bied ik mijn hulp aan.” quote van Nelson Mandela

Nadat Ineke Jenniskens in het kort wat uitleg geeft over het OBP Vrouwennetwerk (inmiddels 245 leden) geeft ze het woord aan Linda van der Wal die heel enthousiast de lunchlezing: “De kracht van waardering op het werk” geeft.

De deelnemers doen heel enthousiast mee met de interactieve lezing die bestond uit een presentatie met daartussendoor korte filmpjes en praktische oefeningen.

Linda van der Wal wijst erop dat in een inclusieve organisatie iedereen een plekje heeft en zich ook thuis voelt.

Erkenning en waardering zorgen ervoor dat medewerkers plezier hebben in het werk en dit bevordert de productiviteit. Dus organisaties hebben er ook belang bij. Passie en creativiteit bij medewerkers vergroten de concurrentiekracht van organisaties. De beroemde Barbara Frederickson heeft gezegd: “When we need (positivity) the most (in dire circumstances) we do it the least.”

Linda betoogt dat als je in staat bent de positieve zaken te zien, dit jezelf en je omgeving kan doen veranderen. Complimenten kunnen je perspectief veranderen; kijk naar wat er goed gaat! Ons brein is nogal ingesteld om te onthouden wat er fout gaat. En soms moet je iets accepteren als je geen invloed kunt uitoefenen.

Ze gebruikt de termen complimenten, positiviteit en waardering door elkaar omdat ze vindt dat ze veel met elkaar te maken hebben.

Ze benoemt de volgende knelpunten voor vrouwen in organisatie: beeldvorming, combinatie werk en privé, zichtbaarheid en netwerken en macht. Veel van “onze” moeders bleven nog thuis na het krijgen van kinderen of zelfs na het trouwen terwijl het nu gemeengoed is dat vrouwen blijven werken. In één generatie is er al heel erg veel veranderd. Echter de beeldvorming verloopt trager dan de praktijk en dat heeft een effect op onze loopbaan. Veel vrouwen zijn ook ambitieus op meerdere terreinen: een goede moeder willen zijn, goed zijn op je werk etc.

Na ruim 1 ½ uur gaat iedereen enthousiast naar huis met kaartjes op zak met de tekst: “Ik vind het geweldig om met jou te werken” om deze uit te delen aan collega’s.

Het was een geslaagde bijeenkomst.

Deelnemers kunnen Linda een mail sturen om aan te geven dat je belangstelling hebt voor haar boekje: “Oude gewoonten, goede voornemens”. Ze stuurt dan het e-boek toe.

Reacties van deelnemers:

“De workshop ‘De kracht van de waardering op het werk’ door Linda van der Wal vond ik een interessante en relevante workshop. Tijdens deze workshop heb ik een aantal dingen gehoord en geleerd die ik kan toepassen in de dagelijkse praktijk. Een voorbeeld daarvan is dat we meer de nadruk moeten leggen op positief denken en uitgaan van potenties waarbij we ons meer moeten focussen op het proces en gedrag in plaats van het karakter van collega’s”.

“Ik vond de lezing over de kracht van waardering van Linda van der Wal een prettige, positieve en inhoudelijk goede invulling voor het OBP Vrouwennetwerk. In mijn wens meer collega’s bij de UT te leren kennen was juist dit onderwerp een manier om met behulp van de verschillende oefeningen de tafelburen te ‘ont’moeten.”