Actueel

19 april 2018: Lunchlezing: Gezonde leefstijl en de risico’s op hart- en vaatziekten bij vrouwen

Hart- en vaatziekten, dat is toch iets voor mannen? Jammer genoeg is dat al lang niet meer het geval, maar wat wel vaak voorkomt is dat de symptomen bij mannen en vrouwen verschillend zijn en dat niet iedereen dat weet. 

Astrid Stinesen, werkzaam bij de Hartstichting, komt ons daarover informeren. En wat nog veel belangrijker is, zij zal algemene tips om de leefstijl aan te passen geven, zodat wij zelf kunnen zorgen nog lang gezond en fit aan het werk te zijn.


Datum:

19 april

Tijd:

12:30 – 14:00 uur (Voor lunch wordt gezorgd)

Plaats:

Drienerburght

 “Deelname aan deze activiteit is kosteloos. De organisatie gaat er wel vanuit dat je jouw deelname aan deze activiteit overlegt met je leidinggevende.”

Er kunnen maximaal 50 personen de lezing bijwonen.

Gebruik onderstaand inschrijfformulier als je de lezing wilt bijwonen.

toets de volgende code in: 12322