Zie Home

Projectdoelen

Aan het einde van het totale MISUT project:

  • Is er een datawarehouse MISUT (Management InformatieSysteem voor de Universiteit Twente) dat middels web-access beschikbaar is voor de verschillende belanghebbenden binnen de UT;
  • Bevat MISUT op de domeinen Onderwijs, Onderzoek, Valorisatie, Personeel en Financiën alle in de productbeschrijving vastgestelde gegevens ten behoeve van integrale managementinformatie voor een adequate bedrijfsvoering op alle managementniveaus;
  • Sluit de structuur van het datawarehouse (m.n. universes en rapportages) aan bij de belevingswereld van de eindgebruikers, rekening houdend met eisen die gesteld worden in het kader van de interne en externe verantwoording;
  • Bevat MISUT in de vorm van ‘corporate documents’ de meest relevante managementrapportages per domein en organisatieniveau.
  • Bevat MISUT in de vorm van ‘corporate documents’ de meest relevante integrale managementrapportages.

Samenvattend dient MISUT integrale managementinformatie te kunnen leveren over de volgende domeinen:

  • Onderwijs
  • Onderzoek
  • Valorisatie
  • Financiën
  • Personeel

en over verschillende organisatieonderdelen (met dezelfde definitie).