Zie Home

Contactpersonen

De directie Strategie & Beleid (S&B) is houder van MISUT. Binnen S&B is het project belegd bij de afdeling Beleidsmonitoring (BM). Daarnaast zijn er per domein domeinwerkgroepen in het leven geroepen.

Contactpersonen

Ondersteuning LISA

 • Gilbert van den Dobbelsteen – teamleider Systems Development (LISA)
 • Rob Klapwijk – medewerker Systems Development (LISA)
 • Jan de Goeijen – medewerker Systems Development (LISA)
 • Margot van Amsterdam - medewerker Systems Development (LISA)

Domeinen

Onderwijs

projectleider: Yasmin Berteler-Wong

 • Yasmin Berteler-Wong –  medewerker Beleidsmonitoring
 • Elize Diepman-Diekmeijer – projectmedewerker MISUT Onderwijs

Financiën

projectleider: Yasmin Berteler-Wong

 • Wim Ruiter – Concerncontroller
 • Benno Eeftink – functioneel beheerder FEZ

Personeel

projectleider: Rens Brinkman

 • Arno Holterman – Hoofd HR Services
 • Rens Brinkman – HR analyticus

Onderzoek / Valorisatie

projectleider: Patrick Hoetink

 • Patrick Hoetink – medewerker Beleidsmonitoring
 • Roy Kolkman – Business development team / Kennispark patent specialist


De domeinen FB en M&C zullen later aanhaken.


Stuurgroep

 • Mirjam Bult - Spiering (CvB)
 • Petra Mulder (FEZ) 
 • Joost Sluijs (HR)
 • Chris Tils (S&B)
 • Hans Oeloff (CES)
 • Jan-Laurens Lasonder (LISA)
 • Atilla Kerpisci (M&C)
 • Christy Schoonheijt-Oude Veldhuis (TNW)
 • David Korringa (ET)