Management Informatie Systeem UT (MISUT)

Het Management InformatieSysteem UT (MISUT) heeft als doel de kwaliteit van de managementinformatie (onder andere de inhoud, betrouwbaarheid, beschikbaarheid) verder te verhogen zodat naast het CvB ook opleidingen, faculteiten en instituten beter worden ondersteund in de sturing van hun processen.

Deze site informeert over de opzet, doel en voortgang van MISUT en de onderliggende produkten en stelt gebruikersinformatie beschikbaar ten behoeve van de MISUT doelgroep.

Doelgroep

De MISUT doelgroep bestaat uit: het bestuur van de UT (RvT en CvB), het management van de UT (MT-leden van de faculteiten, instituten en diensten) en beleidsvoorbereidende- en beleidsondersteunende functionarissen. Voor het gebruik van MISUT is autorisatie vereist. Indien u tot de doelgroep behoort wordt u autorisatie verleend door de houder van MISUT, S&B - Beleidsmonitoring.

MISUT

MISUT is een datawarehouse, op basis waarvan integrale managementinformatie geleverd wordt uit én óver de domeinen Onderwijs, Onderzoek/Valorisatie, Personeel en Financien én over de verschillende organisatieonderdelen. (UT Totaal, Faculteiten/Instituten, Opleidingen, Leerstoelen/Vakgroepen)

Doelstelling: Informatie voor het management tbv sturing / besluitvorming:

  • Inhoud
  • Gaat over de belangrijkste sturings- / prestatieparameters
  • Geschikt voor verschillende managementniveaus
  • Vastgestelde informatie / onbetwistbaar
  • Gebruik
  • Door verschillende managementniveaus / bestuursniveau
  • Gekoppeld aan P&C cyclus
  • Beheer inhoud
  • In nauwe afstemming met doelgroep / gebruikers

MISUT is in haar basis een Oracle database die (automatisch) gevuld wordt met relevante gegevens uit de verschillende instellingssystemen. Met behulp van Business Objects kan op maat managementinformatie gegenereerd worden.

Log in bij MISUT (intranet)