Zie Medezeggenschap

Instituutsraden

De Instituutsraad behartigt de medezeggenschap in een Wetenschappelijk Onderzoeksinstituut van de UT. De Instituutsraad bestaat uit minimaal vijf leden, waaronder tenminste één AIO of OIO. De leden worden voorgedragen door de bij het instituut betrokken faculteitsraden.

Ze worden benoemd voor een periode van twee jaar.

Er zijn vier onderzoeksinstituten op de UT: