Student news

Student News wordt maandelijks, tweetalig (EN-NL) via e-mail verstuurd naar alle UT-studenten. Doel van het middel is in eerste instantie studenten te informeren over UT-brede onderwerpen. Daarnaast willen we met het middel ook studenten activeren en de betrokkenheid bij de UT vergroten.


Verschijningsdatum

Deadline aanleveren voor 12:00 uur

dinsdag 17 januari

woensdag 11 januari

dinsdag 21 februari

woensdag 15 februari

dinsdag 21 maart

woensdag 15 maart

dinsdag 18 april

woensdag 12 april

dinsdag 23 mei

woensdag 17 mei

dinsdag 20 juni

woensdag 14 juni

Dinsdag 18 juli

Woensdag 12 juli

Zomerstop

dinsdag 19 september

woensdag 13 september

dinsdag 17 oktober

woensdag 11 oktober

dinsdag 21 november

woensdag 15 november

dinsdag 19 december

woensdag 13 December

input aanleveren

Input kan worden gestuurd naar: student-news@utwente.nl

Aanlevercriteria

  • In Word
  • Eén onderwerp per bestand
  • Tweetalig (NL + EN) of een OFI nummer voor de Engelse vertaling
  • Indien mogelijk met beeldmateriaal - minimaal 1500 x 840 pixels - geen tekst in de afbeelding!

De redactie van het Student News beoordeelt of het bericht geschikt is voor plaatsing en prioriteert de berichten wanneer er veel items zijn aangeleverd. De redactie bestaat uit twee studenten en een aantal medewerkers van CES en M&C.

Student News is één van de communicatiemiddelen die gebruikt kan worden ten behoeve van de interne communicatie naar studenten. Bekijk het middelenoverzicht voor alle mogelijkheden.