Mediaprijs

Spelregels

  • Een verwijzing met de naam Universiteit Twente is vereist,
  • Voor een bijdrage waarin alleen een instituutsnaam (MESA, MIRA, CTIT, IGS) wordt vermeld, vindt 50% punten aftrek plaats,
  • Namen van alléén wetenschappers, faculteiten of vakgroepen tellen niet mee,
  • Wetenschappelijke publicaties tellen niet mee,
  • Nieuws doorgeven is eigen verantwoordelijkheid,
  • Negatief nieuws is ook nieuws, maar het mag niet schadelijk zijn voor het imago van de Universiteit Twente (bij twijfel beslist de afdeling Externe Communicatie).