Language Requirements

In opdracht van de UCO onderzoekt een projectgroep Language Requirements van het Platform International Affairs of de huidige UT toelatingseisen op het gebied van Engelse taalvaardigheid voor buitenlandse Bachelor, Master en Exchange/placement studenten nog voldoen. Onderdeel van dit onderzoek is deze vragenlijst. Zou u deze vragenlijst willen invullen, danwel willen doorsturen naar de voor uw opleiding meest geschikte persoon om deze vragen te beantwoorden? Alvast hartelijk dank voor uw deelname.