Marketing & Communicatie

Marketing & Communicatie

i-lunch enquete

Vooraf
Het doel van de i-lunches is elkaar binnen de afdeling M&C te inspireren en de samenwerking te bevorderen. Hiervoor vraagt het organisatieteam, M&C collega’s, UT collega’s of externe sprekers, een korte presentatie over een specifiek project of onderwerp te houden. Deze lunches vinden zes keer per jaar plaats. Hiervan zijn vier informatielunches verplicht en twee inspiratielunches facultatief.

Het organisatieteam bestaat uit (minimaal) één M&C afgevaardigde per afdeling. De insteek is elk half jaar het organisatieteam van samenstelling te laten wisselen. De laatste tijd is er om uiteenlopende redenen een groot verloop te zien in de bezetting van het organisatieteam. De i-lunches draaien al zo’n drie jaren en de meningen over de i-lunches zijn verdeeld.

Situatie op dit moment
Het huidige organisatieteam is van mening dat ze de positieve, maar zeker ook negatieve geluiden van collega’s over de i-lunches niet naast zich neer moet leggen. Om te weten te komen wat de mening is over de i-lunches is daarom in samenspraak met het MT besloten om een enquête te houden. Uiteindelijk doel van de enquête is om de i-lunches te verbeteren.

Vragenlijst
Hieronder volgen twintig vragen die betrekking hebben op de kwaliteit van de i-lunch. Sommige vragen zijn te beantwoorden door op een vijf-punts schaal je mening te geven. Bij andere vragen is het mogelijk om je eigen wensen aan te geven. De enquête is anoniem, zodat sociaal wenselijke antwoorden, in principe, niet gegeven hoeven worden.