Evenementen UT

Op de UT worden verschillende (jaarlijks terugkerende) evenementen georganiseerd door de diensten Marketing en Communicatie en Algemene Zaken in samenwerking met de Campus Company.

Afscheidsbijeenkomsten

Dies Natalis

Informele afsluiting academisch jaar

Innovatielezing

Laureatenbijeenkomsten

Nieuwsjaarsbijeenkomst

Opening academisch jaar

Oraties

Promoties


Onder het kopje academische plechtigheden staat een overzicht van alle academische plechtigheden.


Op de campus vinden daarnaast regelmatig activiteiten en evenementen plaats die worden georganiseerd door interne of externe partijen. De Batavierenrace, Create Tomorrow, U‑meet en het Open Huis zijn hier voorbeelden van.


Op de evenementenkalender zijn de evenementen te vinden die plaatsvinden op de campus. Hier kan tevens een evenement worden aangemeld.