Diensten ABC oud

Marketing & Communicatie

Op de UT worden diverse evenementen georganiseerd voor o.a. de UT medewerkers en studenten.

M&C plaatst evenementen in de evenementenkalender en heeft een rol in de organisatie van een aantal academische plechtigheden, zoals de Opening Academisch Jaar en de Dies Natalis en bij de informele afsluiting academisch jaar, nieuwjaarsbijeenkomst en de Innovatielezing.

Heb je vragen over één van deze evenementen, neem dan contact op met de afdeling externe communicatie. In het M&C smoelenboek vind je de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de genoemde evenementen.

De evenementen van het ITC zijn te vinden op: itc.nl/events.


Op alfabet:
A-Z | ABC | DEF | GHI | JKL | MNO | PQRS | TUV | WXYZ

Op thema: