Zie Diensten ABC

In- en uitschrijven voor cursussen en tentamens

Voor meer informatie zie: www.utwente.nl/onderwijs/student-services/onderwijs/cursussen-en-modules

Zie ook

Herinschrijven studie, Inschrijven studie, Uitschrijven studie