Zie Diensten ABC

Arbeidsvoorwaarden

De UT biedt medewerkers een breed en aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden. Via het Keuzemodel arbeidsvoorwaarden kunnen medewerkers dit pakket deels afstemmen op hun persoonlijke voorkeur. 

Sommige arbeidsvoorwaarden zijn wettelijk geregeld, andere liggen vast in de cao Nederlandse Universiteiten. In aanvulling op wetgeving en de cao, kent de UT bovendien eigen regelingen en gedragscodes waarin rechten en plichten van medewerkers zijn vastgelegd en uitgewerkt.