Zie Diensten ABC

Account en inlognaam

Voor medewerkers:

Bij indiensttreding op UT wordt er automatisch o.a. een account en een e-mailadres aangemaakt. Dit e-mailadres is ook als inlognaam te gebruiken om in te loggen op veel ICT-diensten van de UT.

Voor studenten:

Iedere student die bij de Universiteit Twente staat geregistreerd is automatisch in het bezit van een ICT-account. Het ICT-account is aangemaakt op basis van het studentnummer. Het bestaat uit een gebruikersnaam (s<nummer>) met bijbehorend wachtwoord.

Medewerkers
Beschrijving UT e-mailadres

Bij indiensttreding op UT wordt er automatisch een account en een UT e-mailadres aangemaakt.

Wanneer je niet tevreden bent met je e-mailadres dan kan dit met goede reden bij de servicedesk-ICT gewijzigd worden. Er wordt gecontroleerd of het e-mailadres voldoet aan gestelde UT afspraken en daarnaast wordt er gewezen op de risico’s van het wijzigen van je e-mailadres.

De provisioning van medewerkeraccounts is volledig geautomatiseerd vanuit het personeelsinformatiesysteem dat beheerd wordt door HR. Verlenging van medewerkersaccounts die uit dienst gaan wordt via de decentrale personeelsfunctionaris afgehandeld. In situaties waarbij voor een nieuwe medewerker een account (bijvoorbeeld voor e-mail) nodig is voordat hij/zij in dienst treedt, regelt de decentrale personeelsfunctionaris dit.

Inlognaam

Bij indiensttreding op UT wordt automatisch o.a. een account en een e-mailadres aangemaakt. Dit e-mailadres is natuurlijk te gebruiken voor e-mail maar hiermee kun je ook inloggen (inlognaam) op veel ICT-diensten van de UT.

Het e-mailadres geeft o.a. toegang tot:

 • UT werkplek
 • E-mail voor medewerkers
 • my.utwente.nl (medewerkersportal)
 • Eduroam
 • VPN-verbinding
 • Osiris
 • UT-webapplicaties
 • PC-zalen en UT-Werkplekken
 • Follow-Me printsysteem
 • Netwerkschijven
 • Office365
wachtwoord wijzigen

Het wachtwoord voor medewerkers moet via de LISA Selfservice Portal worden gewijzigd. Daarmee kan hetzelfde wachtwoord voor alle standaard UT diensten worden gebruikt.

Het wachtwoord van een UT-werkplek kan niet gewijzigd worden via (“Ctrl-Alt-Del”) of via Outlook Web Access (“xs.utwente.nl”).

Wanneer je je wachtwoord niet meer weet, dan kun je deze zelf wijzigen via https://selfservice.utwente.nl/. Dit is alleen mogelijk als je een privé e-mail adres hebt geregistreerd voordat je het wachtwoord vergeten bent, omdat er dan een e-mail naar je privé e-mailadres wordt gestuurd. Dit kun je controleren en eventueel aanpassen via https://webapps.utwente.nl/adreswijziging.

Log na een wachtwoordwijziging altijd uit en weer in. Het gewijzigde wachtwoord moet ook op alle andere devices zoals mobiele telefoon, iPad etc. opnieuw ingevoerd en opgeslagen worden.

BELANGRIJK voor domein notebooks:

Bij gebruik van een domein notebook (op het inlog scherm wordt het domein “AD” of “ad.utwente.nl” aangegeven) is het noodzakelijk dat je op de UT bent en het notebook tijdens het wijzigen van het wachtwoord met een netwerkkabel (eventueel via een docking station) is verbonden met het UT-netwerk.

Op die wijze wordt je nieuwe wachtwoord gesynchroniseerd met zowel de centrale ICT voorzieningen als lokaal met je notebook. Na de wachtwoordwijziging kun je met het nieuwe wachtwoord op je notebook inloggen. Ook wanneer daarna met het notebook draadloos en/of buiten de UT wordt gewerkt.

Was je tijdens een wachtwoordwijziging niet via een netwerkkabel verbonden met het UT-netwerk, dan is je lokale wachtwoord op het notebook niet meegewijzigd. Je kunt dan weliswaar nog met je oude wachtwoord inloggen op het notebook, maar centrale ICT voorzieningen zoals e-mail/Outlook e.d. werken uitsluitend met het nieuwe wachtwoord. Zodra het notebook op de UT via een netwerkkabel wordt verbonden met het UT-netwerk wordt ook het nieuwe wachtwoord met het notebook gesynchroniseerd.

Kosten

Aan het gebruik van dit account en inlognaam zijn voor de eindgebruiker geen kosten verbonden.

Levering

Een account is een dag nadat de medewerker in aanmerking komt voor het account aangemaakt.

Ondersteuning

Voor ondersteuning gebruik je de handleidingen. Neem voor overige vragen en storingen contact op met de Servicedesk ICT.

Aanvullende informatie

Bij vertrek van een medewerker wordt het account na 30 dagen (OBP) of een jaar (WP) geblokkeerd. Op verzoek bij de (decentrale) HR functionaris kan hiervan alleen worden afgeweken als de decaan of dienst directeur hiermee instemt.

Meer informatie:

FAQ
Studenten
Beschrijving

Iedere student die bij de Universiteit Twente staat geregistreerd is automatisch in het bezit van een ICT-account. Het ICT-account is aangemaakt op basis van het studentnummer. Het bestaat uit een gebruikersnaam (s<nummer>) met bijbehorend wachtwoord. Het ICT-account geeft toegang tot:

 • my.utwente.nl (studentenportal)
 • Canvas
 • Osiris
 • UT-webapplicaties
 • eduroam
 • VPN-verbinding
 • PC-zalen en UT-Werkplekken

De provisioning van studentenaccounts is volledig geautomatiseerd vanuit het studenten informatiesysteem dat beheerd wordt door CES.

ICT account activeren

Het ICT-account moet eerst geactiveerd worden d.m.v. het instellen van een wachtwoord. Ga hiervoor via onze website naar de selfservice portal klik rechtsonder op wachtwoord wijzigen/activeren. Vul je login naam in en selecteer op het volgende scherm Forgot My Password en volg daarna de instructies op het scherm.

Wachtwoord wijzigen

Het wachtwoord voor studenten moet via de LISA Selfservice Portal worden gewijzigd. Daarmee kan hetzelfde wachtwoord voor alle standaard UT diensten worden gebruikt.

Wanneer je je wachtwoord niet meer weet, dan kun je deze zelf wijzigen via https://selfservice.utwente.nl/ klik rechtsonder op de webpagina op wachtwoord wijzigen/activeren. Er wordt dan een e-mail naar je privé e-mailadres wordt gestuurd. Dit is het prive e-mail adres dat in Studielink is geregistreerd.

Klik hier voor meer informatie en tips over wachtwoord wijzigen.

Kosten

Aan het gebruik van deze accounts zijn voor de eindgebruiker geen kosten verbonden.

Levering

Een ICT-account is een dag nadat de student in aanmerking komt voor het ICT-account aangemaakt.

Ondersteuning

Voor ondersteuning gebruik je de handleidingen. Neem voor overige vragen en storingen contact op met de Servicedesk ICT.

Aanvullende informatie

Studenten kunnen na beëindiging van hun inschrijving nog 1 maand beschikken over het ICT-account. 

Meer informatie:

Gasten

Derden en gasten (externen)

Soms hebben personen die geen medewerker of student zijn (derden of gasten) toegang nodig tot UT ICT-dienstverlening.

Aanvragen x-account derden en/of gasten

Indien een gast voor een langere periode toegang nodig heeft tot UT ICT-dienstverlening kan een UT-medewerker een x-account aanvragen via de LISA Selfservice Portal.

Toegang tot draadloos netwerk voor externen

Het is mogelijk om gasten toegang tot het draadloze netwerk te verlenen met Eduroam Visitor Access (max. 5 accounts). Hiermee hebben medewerkers de mogelijkheid om via Self Service een gastaccount aan te vragen voor eduroam. Op de Campus bestaat ook via een open Wifi netwerk (Enschede_stad_van_nu), hiervoor is geen account nodig.

Bulk aanvragen

Er kunnen ook tijdelijke accounts in bulk worden aangevraagd via evenementen ondersteuning in de LISA Selfservice Portal.

Handleidingen

FAQ

Contact
Servicedesk ICT
Library, ICT Services and Archive

Uitsluitend te bereiken via de zijingang van Citadel aan het O&O-plein