Zie Diensten ABC

Opvragen Historisch Archief van de UT (HCO Zwolle)

Omschrijving

Een deel van het historische archief van de universiteit is overgebracht naar het Historisch Centrum Overijssel. De inventaris van dat deel over de periode 1962-1984 (College van Bestuur en Universiteitsraad) is te vinden via deze link.

Daarnaast is het archief van de Stichting Leerstoel Energietechnologie, 1990-2002 ook beschikbaar via het HCO.

Stukken uit dit archief kunnen worden geraadpleegd in het Historisch Centrum Overijssel, Van Wevelinkhovenstraat (zonder nummer), Zwolle (Adres voor parkeren en navigatie: Eikenstraat 20, 8021 WX Zwolle). De aanvraag voor raadpleging in de studiezaal van het HCO kan via de inventaris op internet gedaan worden.

Verder kunnen stukken worden opgevraagd ter raadpleging op de universiteit of kunnen op verzoek scans gemaakt worden. De kosten hiervoor worden door het HCO doorberekend volgens hun tarievenlijst.

Kwaliteitskader

Niet van toepassing.

Contact

Neem voor het gebruik van deze dienst contact op met Homme Martinus.

Voorwaarden

De door het HCO aan de UT doorberekende kosten zullen aan het organisatieonderdeel van de aanvrager worden doorberekend.