Zie Diensten ABC

Vernietiging van analoge en digitale archieven

Omschrijving

In de Archiefwet is bepaald dat overheden hun informatie in goede, geordende en toegankelijke staat moeten brengen en bewaren. De informatie moet dus makkelijk te vinden en te raadplegen zijn. Ook moeten overheden verplicht zorgen voor de vernietiging van informatie die daarvoor in aanmerking komt.

Overgedragen archieven die in beheer zijn bij Archive en waarvan de bewaartermijn bij moment van overdracht bekend is, worden kosteloos vernietigd als de bewaartermijn aanbreekt.

Kwaliteitskader

Voor het vernietigen van archieven wordt een vernietigingsprocedure gehanteerd. Met het volgen van deze procedure wordt verantwoording afgelegd voor het vernietigen van het archief. De kwaliteitstoets is gebaseerd op de wettelijke kaders die gelden voor de UT en zijn vastgelegd in de Regeling Archiefbeheer UT 2015 (art. 14).

Contact

Neem voor het gebruik van deze dienst contact op met Homme Martinus.

Voorwaarden

Vernietiging van archieven is alleen kosteloos wanneer de archieven geselecteerd zijn en de vernietigingsdatum bij overdracht aan Archive bekend is. Wanneer selectie nog moet plaatsvinden worden de kosten voor selectie van archieven in rekening gebracht.