Zie Diensten ABC

Advies over Archief- en Informatiebeheer

Omschrijving

Archive geeft advies over diverse vraagstukken op het gebied van archief- en informatiebeheer. Misschien kost het terugvinden van documenten (te)veel tijd, zoek je slimme oplossingen, wil je structuur aanbrengen in je archief, bewaartermijnen weten, of start je een nieuw project of een nieuwe taak en wil je van tevoren goede afspraken maken over het documentbeheer. Voor diverse situaties kunnen wij een passende oplossing vinden.

Kwaliteitskader

Bij een complexe vraag, waar een gestructureerde aanpak belangrijk is om tot goede resultaten te komen, volgen wij de stappen van Projectmatig Werken. Aan de hand van een Projectintake wordt stilgestaan bij de probleemstelling, aanleiding, doel en gewenste resultaten en oplossing.
Wanneer uit de gesprekken blijkt dat de vraag eenvoudig is, of informerend naar mogelijkheden dan slaan we graag deze stap over om te komen tot een passend antwoord.

Contact

Neem voor het gebruik van deze dienst contact op met Steven Schulenberg.

Voorwaarden

Om inzicht te krijgen in de vraag en tot een goed advies te komen kan het noodzakelijk zijn om één of meerdere gesprekken te voeren met betrokkenen, en eventueel informatie en documentatie te verstrekken.