Zie Diensten ABC

Overdracht (werk)archieven

Elke medewerker, commissie of secretariaat vormt op enige wijze archief. Na verloop van tijd  heeft dat zijn waarde voor het dagelijks werk verloren. Dan rijst de vraag: “Wat moet ik er mee doen?” 

Archiefmateriaal kan van belang zijn voor toekomstige bewijsvoering, maar niet alles hoeft bewaard te worden. Wat wel en wat niet te bewaren valt, is voor de UT bepaald in het Basis Selectie Document. De ervaring is dat dat document lastig te hanteren is voor niet-archiefmensen. 

Ons advies is om contact op te nemen met de medewerker Archive van je organisatie-onderdeel. Wie dat is vind je hier. Wil je alvast weten hoe het overbrengen van archief naar het archiefdepot van de UT geregeld kan worden, bekijk dan de hiervoor geldende richtlijn.

Meer weten over het overdragen van je archieven? Neem dan contact op.