Zie Diensten ABC

Documentregistratie

Goede vastlegging van documenten is belangrijk om ze vindbaar te maken. Er zijn daarvoor diverse mogelijkheden voor het ondersteunen van de document life cycle: van creatie tot bewaren of vernietigen. Dit is mede afhankelijk welke waarde de documenten hebben. Archive adviseert en helpt om te zoeken naar een goede oplossing die past bij de vraag van de klant.

De Universiteit Twente beschikt over een digitaal document management systeem waar archivering direct in kan plaatsvinden. JOIN ondersteunt de verschillende fases van de document life cycle en is inzetbaar voor zowel inkomende documenten als uitgaande of interne documentatie. Daarnaast is JOIN niet alleen in te zetten voor te bewaren archieven, maar eveneens voor documenten die na een bepaalde tijd (moeten) worden vernietigd.
Meer informatie over JOIN vind je hier.

Ga je zelf registreren of laat je de registratie doen door Archive? Of wil je weten hoe lang documenten in jouw geval bewaard moeten blijven? Afhankelijk van je behoefte bieden we ondersteuning op maat. Neem voor vragen contact met ons op.