PQRS

Student news

Student News wordt maandelijks, tweetalig (EN-NL) via e-mail verstuurd naar alle UT-studenten. Doel van het middel is in eerste instantie studenten te informeren over UT-brede onderwerpen. Daarnaast willen we met het middel ook studenten activeren en de betrokkenheid bij de UT vergroten.


Verschijningsdata en deadlines

Verschijningsdatum

Deadline aanleveren

dinsdag 21 januari

woensdag 15 januari

dinsdag 18 februari

woensdag 12 februari

dinsdag 18 maart

woensdag 12 maart

dinsdag 22 april

woensdag 16 april

dinsdag 20 mei

woensdag 14 mei

Dinsdag 17 juni

woensdag 11 juni

Zomerstop

dinsdag 19 augustus

woensdag 13 augustus

dinsdag 23 september

woensdag 17 september

dinsdag 21 oktober

woensdag 15 oktober

dinsdag 18 november

woensdag 12 november

dinsdag 16 december

woensdag 10 december


Input aanleveren

Input kan worden gestuurd naar: student-news@utwente.nl


Aanlevercriteria

- In Word
- Eén onderwerp per bestand
- Tweetalig (NL + EN) of een OFI nummer voor de Engelse vertaling
- NL en EN elk in een apart document aanleveren
- Indien mogelijk met beeldmateriaal


De redactie van het Student News beoordeelt of het bericht geschikt is voor plaatsing en prioriteert de berichten wanneer er veel items zijn aangeleverd. De redactie bestaat uit twee studenten en een aantal medewerkers van CES en M&C.

Student News is één van de communicatiemiddelen die gebruikt kan worden ten behoeve van de interne communicatie naar studenten. Bekijk het middelenoverzicht voor alle mogelijkheden.